Keresés

Általános szerződési feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az A6 Boutique Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.,
adószám: 24201755-2-43, cégjegyzék szám 01-09-995346, címe: 1061 Budapest, Andrássy út 6., telefon: +36 1 266-1069 (továbbiakban Szolgáltató) és a szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Wolford Partner Boutique Budapest ÁSZF letöltése  >>

 

1. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a partner-budapest.wolfordshop.hu elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre. A partner-budapest.wolfordshop.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) a valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szabályozza.
1.2. A partner-budapest.wolfordshop.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A partner-budapest.wolfordshop.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és e-mailben van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. Házhozszállítás esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Szolgáltató által a postázás megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail-lel jön létre. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés határozott időre szól. A szerződés az elállási jog határidejének lejártával kerül hatályon kívül.
1.5. Ügyfélszolgálat: A6 Boutique Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1061 Budapest, Andrássy út 6.
Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:
hétfő - szombat: 10.00-18.30
vasárnap:          11.00-16.00
Telefon: +36-1 266 1069  (nem emelt díjas telefonszám)
Internet cím: www.partner-budapest.wolfordshop.hu
E-mail: shop@partner-budapest.wolfordshop.hu
1.6 A Wolford Partner Boutique Budapest a hét minden napján, napi 24 órában a vásárlók rendelkezésére áll. A folyamatos működésből adódóan a céget nem terheli felelősség amennyiben, akár előzetes bejelentés nélkül is, a weboldalhoz való hozzáférés átmenetileg karbantartás, rendszerhiba, javítás vagy egyéb okok miatt nem biztosított.

 


2. Regisztráció

2.1. A regisztráció menetének leírása:Információk > Vásárlás menete
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után a felhasználói fiókba belépve van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a shop@partner-budapest.wolfordshop.hu e-mail címen van lehetőség.
2.4. A rendeléssel a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatok védelmének megfelelően a Wolford Partner Boutique Budapest a vásárló beleegyezése esetén e-mailben, postai úton illetve telefonon promóciós vagy más céllal kapcsolatot tartson a vásárlóval. Amennyiben a vásárló ehhez nem szeretne hozzájárulni, a megadott elérhetőségeken jelezheti.


3. Megrendelés

3.1. A termékek lényeges jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk weboldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek kezelési útmutatóját – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeljük. Ha ezt mégsem kapná kézhez az áruval együtt, kérjük ezt mielőbb (mielőtt az árut használatba veszi) jelezze vevőszolgálatunknál.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az online üzletben feltüntetett árak kizárólag az online üzletben megrendelt termékekre vonatkoznak.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).
3.4. A partner-budapest.wolfordshop.hu áruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött, így az ügyfélnek a következő alkalommal már elegendő a termékeket kiválasztani és kosárba tenni, nem kell újra megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes adatot. A szolgáltató a megrendelést az Ügyféltől akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha az ügyfél a szükséges mezőket nem tölti ki, ezt hibaüzenet jelzi). A szolgáltatót az Ügyfél által tévesen megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá az ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy számára a webáruházban történő rendelés fizetési kötelezettséget von maga után.
3.6. Szolgáltató az ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az ügyfél tévesen adta meg az e-mail címét.


4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj az ügyfelet terheli, amelyről szolgáltató számlát állít ki. Ha egy ügyféltől a megrendelt termék kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja. A szállítási költség százezer forint értékű rendelés alatt egységesen 2500 forint, százezer forint összértékű rendelés felett a Wolford Partner Boutique Budapest a szállítási költségtől eltekint.
Utánvétes fizetés esetén a Szolgáltató további 1900 Ft kezelési költséget számol fel.
4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A feltüntetett szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a szolgáltatót nem kötelezik.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.
4.4. A megrendelt árut az ügyfél személyesen is átveheti munkaidőben a szolgáltató üzletében.
4.5. A Vásárló által megadott pontos címre történő szállítás mindig a megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik.
4.6. Amennyiben a külső csomag sérülten érkezik, vagy más káresemény következik be a GLS alkalmazottja jegyzőkönyvet vesz fel (három példányos), amelyen szerepel a csomagszám, mint azonosító. Ezt követően Vásárló köteles három munkanapon belül a Wolford Partner Boutique Budapest felé írásban, e-mail útján jelezni a káreseményt és a jegyzőkönyv felvételének a tényét az shop@partner-budapest.wolfordshop.hu e-mail címen. Amennyiben a Vásárló felől panasz három munkanap elteltével érkezik, úgy a Wolford Partner Boutique Budapest nem kötelezhető a panasz érdemi kivizsgálására. Amennyiben Vásárló három munkanapon belül tájékoztatta az Eladót, egy GLS futár fogja Vásárlótól elszállítani a csomagot további bevizsgálásra. A kárrendezést a Wolford Partner Boutique Budapest és a GLS egymás között végzi el.
4.7. Amennyiben a külső csomagolás sértetlen, viszont a Vásárló a csomag kinyitásakor sérülést, hibát vagy bármely más káreseményt észlel, úgy a bejelentést a Vásárló köteles legkésőbb az átvételt követő munkanap végéig írásban jelezni a Wolford Partner Boutique Budapest felé.
4.8. A Wolford Partner Boutique Budapest a következő fizetési lehetőségeket biztosítja online vásárlás során:
• Készpénzes utánvétel a megadott kiszállítási címen
• Bankkártyával az OTP Bank által üzemeltetett SimplePay online felületén: dombornyomott MasterCard, Visa, American Express kártyákkal (nem dombornyomott Visa Elelectron és Maestro kártyák esetén a kibocsátó bank határozza meg, hogy használható e a kártya internetes vásárlásra).
Bankkártyás vásárlás során a Szolgáltató a Vásárló által a megrendelés kiszállítása és a számlázás céljából bekért adatokat kezeli; bankkártya-adatokat a Szolgáltató nem kezel, nem kér, és nem tud kiolvasni, a bankkártyák kezelését az OTP Bank végzi. A kártyás tranzakciók után a bank a webshoppal csak a tranzakció sikerességére vonatkozó adatot közli (a tranzakció azonosítóját vagy a hiba kódját).
• Előre utalással. A vevő banki átutalással utalja a szolgáltató számlaszámára a rendelés végösszegét. Érvényes rendelés érdekében 24 órán belül szükséges a rendelési összeget átutalni. Amennyiben az összeg 24 órán belül nem érkezik meg a megadott számlaszámra, a rendelés érvényét veszti.
4.9. A fenntartja a jogot, hogy valamelyik fizetési módot megtagadja.
4.10. A Szolgáltató utánvéttel történő fizetés esetén a rendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül vállalja a termék kiszállítását. Utalás és bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés beérkezésének visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül vállalja a termék kiszállítását.5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül (tehát nem tekinthető gazdasági társaságnak), megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében. Amennyiben az ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldenie. Vásárló köteles a Wolford Partner Boutique Budapest számára (Wolford Boutique, 1061 Budapest, Andrássy út 6.) a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A terméket sértetlen állapotban és az az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni a szolgáltató címére. A szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az ügyfélnek kell gondoskodnia.
5.2. A szolgáltató utánvétes postai csomagokat nem tud fogadni. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül visszautalja a vásárló részére. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem érkezett a termék, vagy Ön nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
5.3. Visszaküldeni csak a webáruházban megvásárolt termékeket lehet.
5.4. Mivel a Wolford termékeknek a külső doboza a termék elválaszthatatlan részét képezi, ezért visszaküldés esetén csak a sértetlen dobozban visszaérkezett termékeket köteles a Wolford Partner Boutique Budapest visszavenni, és a vételárat visszatéríteni. Továbbá visszaküldés esetén minden, a termékhez tartozó, eredetiséget igazoló címkének és használati útmutatónak is a csomagban kell lennie, eredeti és sértetlen állapotában. Hibásan, illetve sérülten visszaérkező terméket a Wolford Partner Boutique Budapest nem köteles visszavenni, ebben az esetben a termék a Vásárlónak visszaküldésre kerül.
5.5. Fehérneműt, fürdőruhát kizárólagosan saját fehérneműre lehet felpróbálni! Amennyiben a visszaküldött terméken bármilyen, hordásból, és nem megfelelő próbából való szennyeződés, hiba található, úgy a Wolford Partner Boutique Budapest a szóban forgó terméket nem köteles visszavenni. Ebben az esetben a termék a Vásárlónak visszaküldésre kerül. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
5.6. A terméken biztonsági plombát és zsinórt helyezünk el, mely a termék felpróbálását nem befolyásolja. Amennyiben a Vásárló a termék visszaküldése mellett dönt, abban az esetben a plombát és a zsinórt nem szabad a ruháról eltávolítani. Ellenkező esetben Wolford Partner Boutique Budapest nem kötelezhető a termék visszavételére.
5.7. Harisnyát csak eredeti, bontatlan állapotban és csomagolásban köteles a Wolford Partner Boutique Budapest visszavenni.
5.8. A cég maga fedezi a visszaküldés költségeit, amennyiben a termék szállítás során sérült, illetve nem a megrendelt termék került kiszállításra. Kizárólag a GLS futárszolgálattal visszaküldött árut vagyunk kötelesek visszavenni. Javasoljuk visszaküldés esetén a csomagra értékbiztosítás kötését, mivel a visszaküldés során felmerülő károkért, elveszett termékekért a Wolford Partner Boutique Budapest semmilyen felelősséget nem vállal.
5.9. Megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Wolford Partner Boutique Budapest a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebben az esetben semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló kívánja az általa igénybe vett fizetési módtól eltérő módon visszakapni a kívánt összeget, úgy azt írásban jelezheti a shop@partner-budapest.wolfordshop.hu e-mail címen.
Bankkártyás vásárlás során a Vásárló által a Megrendelés kiszállítása céljából és a számlázás céljából bekért adatokat kezeljük; bankkártya-adatokat webshopunk nem kezel, nem kér, és nem tud kiolvasni, a bankkártyák kezelését az OTP Bank végzi. A kártyás tranzakciók után a bank a webshoppal csak a tranzakció sikerességére vonatkozó adatot közöl (a tranzakció azonosítóját vagy a hiba kódját).
5.10. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a terméket kizárólag számlával együtt tudjuk visszavenni vagy cserélni. A számlát kérjük a visszaküldött áru mellett elhelyezni.
5.11. Amennyiben a Vásárló felmondási jogával élni kíván, a fent megjelölt határidő lejárta előtt köteles egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát a Wolford Partner Boutique Budapest részére postai vagy elektronikus úton eljuttatni.
Postacím: Wolford Boutique, 1061 Budapest, Andrássy út 6.
E-mail cím: shop@partner-budapest.wolfordshop.hu)
Ebből a célból felhasználhatja a csomag kiküldésekor a csomagban található mellékelt elállási nyilatkozat-mintát, melyet honlapunkról is letölthet.

 

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak, valamint a 45/2014 II.26. Korm. rendelet ide vonatkozó egyéb rendelkezései az irányadók.
6.2. A hordástól, nem megfelelő kezeléstől sérült, illetve elszakadt termékeket a Wolford Partner Boutique Budapest nem tekinti hibás terméknek. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Wolford Partner Boutique Budapest felhívja a vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Wolford Partner Boutique Budapesttel szemben.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Wolford Partner Boutique Budapest nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
6.3. Amennyiben jogos a panasz, úgy a webáruház saját költségén vállalja a termék javítását. Amennyiben a hibás terméket cserélni kívánja a Vásárló, a Wolford Partner Boutique Budapest csak ugyanarra a cikkszámú, színű, méretű termékre biztosítja a cserét. Amennyiben az adott termék nem javítható, illetve már nem elérhető, a Wolford Partner Boutique Budapest a teljes összeget visszatéríti.
6.4. A Wolford Partner Boutique Budapest mindent megteszi azért, hogy a webáruházban megjelenő színek a lehető legpontosabban adják vissza a termékek valós színeit. Ennek ellenére, mivel a monitorok számítógépenként változnak, a Wolford Partner Boutique Budapest nem garantálja, hogy a kijelzőn és valóságban megjelenő színek teljesen azonosak lesznek.
6.5. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.
6.6. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a webáruház számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
6.7. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.8 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
6.9. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthet. E határidő elteltével elveszik ez a jogosultság.
6.10. Termékszavatossági igény kizárólag az termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
6.11. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
6.12. A Wolford Partner Boutique Budapest felhívja a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Vásárló a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.7. Adatkezelés (Adatvédelmi nyilatkozat)

A Szolgáltató weboldalán külön menüpontban is megtalálható az Adatvédelmi nyilatkozat, mely az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket foglalja össze.
Az alábbiak szerint a Szolgáltató különös körültekintéssel kezeli az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.
7.1 A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat (név, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail) célhoz kötötten, a megrendelés teljesítése érdekében használja fel. A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek csak adott rendelés teljesítése érdekében adja át (pl. futárszolgálat).
7.2 A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Törvény (2011.évi CXII. tv.) és a Direktmarketing Törvény (2008. évi XLVIII. tv.) értelmében jár el.
7.3 A Vásárló regisztrált ügyfeleként regisztrációjával hozzájárul, hogy személyes adatait az A6 Boutique Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően online kereskedelmi tevékenységéhez (rendelések kezelése, ajánlat kiküldése, áru postázása) kapcsolódóan tárolja, kezelje, illetve felhasználja.
7.4 Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, hozzájárulását a regisztráció vagy az online megrendelés során adhatja meg. Adatait felhasználói fiókjában bármikor módosíthatja, törölheti, kérésére felhasználói fiókját a szolgáltató törli.
7.5 Az online regisztráció során van lehetőség a Szolgáltató e-mailes hírlevelére történő feliratkozásra. A hírlevélszolgáltatásról a későbbiek során bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva, vagy a szolgáltatónak küldött e-maillel.
7.6 A Szolgáltató személyhez köthető böngészési szokásokat, böngészési előzményeket nem rögzít. Böngészési forgalmak - cookie-k - legfeljebb általános látogatói statisztikák formájában kerülnek felhasználásra.
7.7 Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a
shop@partner-budapest.wolfordshop.hu e-mail címen.
7.8 Amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó kérése ellenére adatait a Szolgáltató (felhasználói fiókját, annak minden korábban megadott adatával) nem törli, az Ügyfél a Szolgáltató weboldalát üzemeltető társaságot keresheti meg ilyen irányú kérésével.
A Szolgáltató tárhelyszolgáltatója:
www.mikrovps.net
MikroVPS Kft. 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21
Levelezési cím: 9730 Kőszeg, Pf. 57
Telefon: +3694200210
E-mail: info@mikrovps.hu
7.9 A Szolgáltató weboldala biztonságos kommunikációját SSL tanúsítvány biztosítja, Szolgáltató és Ügyfél közötti adatcseréket https protokoll védi.
Bankkártyás fizetési igény esetén a Szolgáltató weboldala az Ügyfelet az OTP Bank biztonságos bankkártya felületére irányítja, ahonnét a tranzakciót követően a vásárlást követően a Szolgáltató weboldalára visszairányítva kerül lezárásra a rendelés.

Adatkezeléssel, személyes adataival kapcsolatban további információkért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.8. Biztonságos bankkártyás vásárlás

A Szolgáltató weboldalán külön Biztonságos fizetés bankkártyával menüpontban is megtalálható a Tájékoztató a biztonságos bankkártyás vásárlásról.

A Szolgáltató (www.partnerbudapest.wolfordshop.hu) részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a Szolgáltató weboldala automatikusan átirányítja az Ügyfelet az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok aktuális szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a www.partnerbudapest.wolfordshop.hu oldalán.
A Szolgáltató és annak weboldala az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
További információk a Biztonságos fizetés bankkártyával menüpontban.


9. Panaszkezelés

Amennyiben a rendelése kapcsán valamilyen gondot észlel, akkor mielőbb vegye fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon.
E-mailben jelezze a legfontosabb adatokat: Megrendelő neve, rendelési szám, panasz típusa és leírása.
Szolgáltató két munkanapon belül feldolgozza, és érdemben válaszol a bejelentésre.


10. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 27., +36 1 354 6000), illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 


11. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a két fél közötti tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.
A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
További békéltető testületek elérhetősége:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


12. Egyebek

12.1. A partner-budapest.wolfordshop.hu áruház webes alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és kémprogram elleni védelmet, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


13. Copy Right

A honlap tartalma (szöveg és képek) a Wolford Partner Boutique Budapest kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A cég írásos engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában felhasználni nem szabad. A honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.


14. Céginformáció

Név: A6 Boutique Kft.
Székhely cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Vevőszolgálat: (+36) 1 266 1069
E-mail: shop@partner-budapest.wolfordshop.hu
Adószám: 24201755-2-43
Közösségi adószám: HU - 24201755
Cégjegyzékszám: 01-09-995346
Számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000084-52130007
Wolford Boutique elérhetősége: 1061 Budapest Andrássy út 6.


Budapest, 2020.                                             A6 Boutique Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.